.theme_title, .theme_title_b {background-position: 50% 50%; background-image: url(www.yoursite.com/image.jpg)}
Energie in beweging

Energie in beweging

Dichters, mystici en filosofen zeggen al duizenden jaren dat wij uit twee componenten bestaan. We zijn tegelijkertijd een begrensd individu dat zich makkelijk helemaal vereenzelvigt met zijn lichaam, zijn aardse bestaan en de materiële wereld met zijn of haar ego èn we zijn een wezen dat onbegrensd is, universeel en eeuwig. Wij leven in een paradox: menselijk en goddelijk tegelijk, begrensd en eeuwig, het deel en het geheel. (Vrij naar Christina Grof, Dorst naar heelheid, 1996)
De E van energie in beweging
Energie zie je niet. Energie voel je. Zowel de positieve als de negatieve. Energie blijft subtiel, maar energie is wel essentieel om te kunnen leven. We zijn materie, maar we zijn ook energievormen. We zijn warmtebronnen en lichtwezens. Alles in dit universum trilt en heeft dus een uitzendkracht en frequentie waarop de energie vibreert.
Zo ook met ons. Ook de mens is een krachtbron die zowel negatieve als positieve energiegolven uitstuurt. We vinden aansluiting bij al datgene dat op onze eigen frequentie vibreert. We stemmen af om zo'n aansluiting te kunnen vinden en zullen meestal bij een overeenkomende frequenties 'ontvangst' toelaten, zoals we afwijkende frequenties eerder zullen 'afsluiten'. Overigens doen we dit meestal onbewust. Maar dit ontvangen en afweren kan ook bewust gebeuren, iets wat met vallen en opstaan kunnen leren.

Hoe we dat leren? Op dezelfde manier waarop we álles leren: door te doen, te rusten, te bezinnen en weer door te gaan. Levenskracht gaat via ritmische bewegingen te werk. Alles heeft een ritme, zoals eb en vloed. Er bestaat zelfs springvloed, maar ook springvloed maakt weer deel uit van een groter ritme. Er zijn dus grote ritmes, kleine ritmes en allerlei tussenritmes.
Alles is energie. Alles vibreert. Energie beweegt met jou, in jou en door je heen.
Beleving en belijving staan niet los van elkaar.

Waar wil je heen?

De C van Cranio sacraal therapie
De M van magnetiseeren
De V van video

Aandachtswegen gebruikt cookies om de website soepel laten draaien. Wil je dat niet, stel dan je browser zo in dat deze geen cookies opslaat. Via de instellingen van je browser kun je opgeslagen informatie verwijderen.