Stacks Image 114

Inspiratie video's

Stacks Image 107
We zijn allemaal zielen onderweg in het aardse leven. In het grotere geheel gaat elke ziel een unieke weg, zoals geen ander die kan gaan. Elk van ons kan wel eens een handje in de rug gebruiken. Laat je inspireren!

Menu inspireren

Stacks Image 102
Stacks Image 104
Stacks Image 97
Stacks Image 99

Het menu van de rubriek 'inspireren'. Klik op een plaatje om naar een andere pagina te gaan.

Keltische zegen, uitgesproken bij PKN Deurne op 32 december 2023.
In Roeland's nieuwe boek ‘Laat het nu gebeuren...' zet hij 25 markante uitspraken van Jezus in het Mattheüs-evangelie op een rij. De woorden van Jezus zoals Mattheüs ze in het Grieks opschreef heeft hij vertaald en van een toelichting voorzien. Een klein boekje (28 p), rijk geïllustreerd en in 'full colour’, maar goed om te lezen, herlezen en te kijken, omdat deze woorden van Jezus ook vandaag zinvol, verfrissend en bevrijdend zijn.
Een prachtig lied; waarvan we de uitvoerenden niet kennen. Roeland hoorde het aan het begin van een retraite. Samen zochten we er beelden bij uit ons eigen bestand. De tekst is van, of toegeschreven aan Augustinus, 4e eeuw.

'Mijn hart zoekt U, tot het rust in U
gelukzalig één in U
Mijn hart zoekt U'

Het lied Holy Ground, in een mooie uitvoering van John Michael Talbot.

This is holy ground, we're standing on holy ground
'cause the Lord is present and so this ground is holy
These are holy hands.....
The Lord works through these hands and so these hands are holy

Teresa van Avila (1515-1582) heet ook wel Teresa de Jésus. Ze was karmeliet en stichtte een aantal kloosters voor de ongeschoeide karmelieten. De geestelijke weg is voor haar vooral een weg naar binnen, naar de kern van haar eigen ziel.
Vertaling & stem: ds. Roeland Wijkhuizen, video: Titia de Bot .
Ontdekking: "Wie ooit ergens thuis was, zal nergens een vreemdeling zijn.
Vrij naar: John O' Donohue.
Vrij naar: 'Gezegend de ruimte tussen jou en mij.' van John Donohue, Iers dichter, schrijver, filosoof en priester (1956 - 2008).
Muziek: 'The Kingdom of God', Ateliers et Presse de Taizé.
Vertaling & stem: ds. Roeland Wijkhuizen, video: Titia de Bot .
Een geïnterpreteerde weergave van woorden van Steve Taylor uit het boek 'Stil middelpunt': de enige plek waar ik vrij ben...

Bron: Steve Taylor, Stil middelpunt, 2016.
Jezus zegt in hoofdstuk 16 van het Johannes-evangelie: ‘Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen’. Kan dat? Ja, dat kan. In de video over de gelovige Thomas zei ik dat juist de vinger op de zere plek leggen, kan leiden tot verandering, tot het transformeren van lijden.
Meer dan zeshonderd jaar geleden werd dit gedicht geschreven door de grote Perzische soefidichter Hafiz. Eckhart Tolle zegt hierover: "Hieruit blijkt wel dat de woorden die voortkomen uit aanwezigheid tijdloos zijn." Bron: Hafiz, ‘My Briljant Image’, I Heard God Laughing: Poems of Hope and Joy, blz. 7, vert. Daniel Ladinsky, Penguin, New York, 2006.
Thich Nhat Hanh gebruikt het voorbeeld van een simpel vel papier om duidelijk te maken dat alles met alles verbonden is. Ik kan kijken naar iets, maar ik kan ook dieper kijken naar iets. Wie dieper kijkt, ziet zo veel meer. Dan kunnen we niet alleen spreken over zien, maar over bewust worden en gewaar-zijn. Niets staat op zichzelf, maar alles komt voort uit iets anders en zal overgaan in iets anders. Juist omdat alles vergankelijk is, is leven mogelijk. Als een korenaar niet vergankelijk zou zijn, zou het nooit het brood kunnen worden dat we eten.
Kan ik ruimte maken door telkens liefde een kans te geven? Want liefde betekent veeleer ruimte scheppen, dan dat het een emotie zou zijn. Emoties zijn van voorbijgaande aard; dat is eigen aan emoties. Liefde is een ruimte die telkens maakbaar is en daarom kan blijven bestaan.
In Joh. 10: 4-5 staat: Wanneer hij (de herder) al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Maar wat is zijn stem, wat is mijn stem, wat is de ware stem, wat is stem ten leven?
Karen Drucker maakt prachtige muziek. Het nummer 'In the Stillness' blijft me bekoren en nodigde uit om er beelden aan toe te voegen. Ik wil je uitnodigen om te luisteren, op je in te laten werken en stilte toe te laten. www.karendrucker.com
(Dit is een niet commerciële video, muziek gebruikt volgens fair-user policy.)
Na vier online-mini-vieringen plaatsen we nu een korte video over zitten en horen, vrij zijn en ruimte, over vrede vinden en vreugde op de eerste zondag na Pasen. De video heeft ondertiteling, bekijk hem daarvoor op volledig scherm. Lees de inleiding over 'In jouw midden'.
In 'Nu ik mijn pad vervolg...' lijkt het vooral over mij te gaan, terwijl ik jou ben, jij bent mij en wij zijn en hem, haar en hen. Nu ik mijn pad vervolg gaat over ieder van ons.
Geleidelijk aan gaat onze maatschappij weer open, voor sommigen (nog) te veel, voor anderen (lang) niet snel en ver genoeg. Het is anders en de veel gebruikte term 'het nieuwe normaal' roept al bij velen een verlangen op naar 'het oude normaal'. Is dit een verlangen naar het groeiend consumentisme, naar de illusie dat groei noodzakelijk zou zijn voor een gezonde economie, oftewel het mechanisme waarin we aangemoedigd worden om vooral 'te besteden' en gericht te blijven op meer…?
Wil je dat, wil ik dat?
Dit keer gaat het over het verhaal in het Johannes-evangelie waar Thomas en Christus in gesprek zijn. Thomas is de geschiedenis ingegaan als de 'ongelovige Thomas'. Deze video laat zien hoe je het verhaal ook anders kunt lezen: de gelovige Thomas.
Zoeken, verwachten, ontdekken... en wachten: is dat een samenvatting van datgene waar we allemaal mee te maken hebben?
Voorbij gaan aan mijn denken, de ruimte achter en tussen mijn gedachten en emoties (opnieuw) ontdekken, is vaak lastig. Meestal gaat er een heel proces aan vooraf... en dan, dan vind ik een opening.
Een geïnterpreteerde weergave van woorden van Steve Taylor uit het boek 'Stil middelpunt': de opening... Bron: Steve Taylor, Stil middelpunt, 2016.
Verhalen en symbolen die ziel en geest voeden in plaats van opgeslokt te blijven door allerlei prietpraat. Woorden en beelden die mijn hart openen en die iets aanreiken om patronen te herkennen en zingeving aan mijn leven te geven. Dat is wat wij vinden in dit gedicht van Oriah Mountain Dreamer: De Uitnodiging. Nederlandse titels en gesproken tekst.
Blijft altijd mooi! Ramses Shaffy bracht in 1971 het nummer 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' uit. Een lied voor mensen die zich op de een of andere wijze eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig voelen. Hij herinnert hen eraan dat dat ze ooit 'samen zullen komen' en adviseert hen in het leven samen te zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen.
Arrangement en begeleiding: Ruud Bos.
(Dit is een niet commerciële video, muziek gebruikt volgens fair-user policy.)
Een nummer van Karen Drucker, met de titel 'We are the ones'. Over de gevoelde noodzaak tot veranderen ('If not now, when') en voor wie geldt dit dan…
"Wij zijn degenen waarop we wachtten.
Wij zijn degenen die het verschil zullen maken.
Wij zijn degenen die de wereld veranderen."
Een volledige Nederlandse vertaling van de tekst: We are the ones, Karen Drucker (Album: Shine, 2007) vind je op YouTube onder deze video.
(Dit is een niet commerciële video, muziek gebruikt volgens fair-user policy.)
Op een zondag in 2018 ging Roeland (Wijkhuizen) voor in de gemeente Dinther. Centraal stond de ontmoeting met de Eeuwige.
Vanuit diverse culturen en in meerdere religies spelen bergen een belangrijke rol bij de ontmoeting met het goddelijke. Zo ook in onze christelijke traditie waar Mozes, Elia en Jezus een berg beklimmen. Daarover maakten we de bijgaande video.
Korte beschouwing rond het 'Kruis van Jezus'.
Deze Kruis contemplatie is deel 1 van 2 delen. Deel 2 heet 'Liefde, een uitnodiging tot contemplatie'. Een moment van bezinning voor de veertig dagen voor Pasen.
Contemplatie over Liefde. Dit is deel 2 van 2. Deel 1 is de video 'Kruis contemplatie'. Beide video's zijn gemaakt voor de veertig dagen voor Pasen, waarin de kruisiging van Jezus van Nazareth herdacht wordt.

Deze website gebruikt cookies om soepel te draaien. Wil je dat liever niet, stel dan de browser zo in dat deze geen cookies opslaat.