Stacks Image 96

over ons

Leven in aandacht betekent mild worden voor mezelf en voor anderen, het is een weg naar bewustzijn.

Even kennismaken

Titia de Bot

Alhoewel Rotterdamse van geboorte (1954) voel ik mij meer zuiderling. Als journalist, fotograaf en later als communicatieadviseur werkte ik vooral met informatie, maar verbeelden en vormgeven fascineerden mij altijd al. Nu krijgt ook deze passie meer vorm, zoals in de verschillende video’s te zien is.
Universele energie beleef ik met hart en ziel. Energie beroert mensen, het helpt hen om meer in balans te komen en doet opbloeien. Alhoewel ik de praktijk in magnetiseren en cranio sacraal therapie grotendeels heb afgebouwd, blijf ik dankbaar voor al die mensen die ik als waardevolle wegwijzers op mijn voortgaande reis mag ervaren.

Roeland Wijkhuizen

In 1959 zag ik opnieuw het aardse licht. In 1983 voltooide ik de lerarenopleiding (theologie en geografie). Ik werkte in het onderwijs, voor de overheid en diverse bedrijven. Na verdere studie haalde ik in 1997 aan de Theologische Universiteit in Kampen mijn doctoraalexamen theologie en in 1998 het kerkelijk examen.
Ik maak ruimte voor geestelijke begeleiding, meditatielessen en ik ga voor in vieringen van de Protestantse Kerk (zie pag. ‘agenda vieringen’). Door meditatie en aandacht voor de geestelijke dimensie van het leven, ervaar ik dat het levenspad zich gaandeweg opent. Wanneer ik hoor en zie naar wat werkelijk is, laat mijn weg zich ontvouwen.

Pelgrimstocht

Pelgrimeren: ieder gaat z'n eigen weg

Gaande de weg mogen we ervaren dat God zelf met ons meetrekt. Een ervaring van pelgrims door de eeuwen heen. Heel bekend is de route naar Santiago de Compostela ('veld van sterren') en Kaap Finisterre ('einde van het land') in Noordwest Spanje.
De oudere Keltische pelgrimsroute naar Finisterre symboliseert het loslaten van het oude- en het begin van een nieuw leven. Door een inwijdingsweg te gaan, kan innerlijke kennis vrijkomen, die in de ziel ligt opgeslagen.
Tijdens de pelgrimage bestaat het leven uit elementaire dingen: eten, drinken, de weg, het weer, een dak boven het hoofd. Zo is het leven uiterst eenvoudig. Dat geeft ruimte om onderweg te raken aan datgene wat er ècht toe doet: de ervaring dat de weg die je gaat ook de weg is waar je het goddelijke ontmoet.
Onze pelgrimstocht (2006) begon en eindigde in de oecumenische communiteit van Taizé en liep via het Massif Central (Frankrijk), Col de Somport (Pyreneeën) en de Camino Frances (Spanje).

lezen

Hieronder vind je een drie bestanden die je kunt downloaden naar eigen computer:
  • 'Over pelgrimeren' (links) is een kort overzicht van de geschiedenis van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
  • Ons reisverslag staat hier als pdf-bestand (midden) en als e-pub bestand (rechts), dat op een e-reader gelezen kan worden. Kies maar welke vorm je het beste past.

Deze website gebruikt cookies om soepel te draaien. Wil je dat liever niet, stel dan de browser zo in dat deze geen cookies opslaat.